OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO  PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2019r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51,                              odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części  udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Tadeusz...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00029818/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00029818/8 I Co 1619/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58,                 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Maria Lerner  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00032935/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00032935/8 ICo 982/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się                               pierwsza licytacja nieruchomości   położonej w Lewinie Brzeskim przy al.Wojska Polskiego 7/5 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO ICO 369/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-06-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                                                 pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego   położonego: 49-340 Lewin Brzeski, Fabryczna 12b/6,    wpisanego  w ...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00023106/2 i OP1B/00031670/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00023106/2 i OP1B/00031670/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-06-2019r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                                                            pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:EMPS sp. z o.o. dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00034316/7

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00034316/7 Ico1635/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-05-2019r. o godz.12:30w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Szkolna 30/10 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00034316/7...

Czytaj Więcej