OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00042822/6

ICo 427/15 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                         druga licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Krystyna Krzysztonek.Przedmiotem licytacji  jest lokal mieszkalny położony w Michałowicach nr 72A w gminie Lubsza,mieszczący się na parterze i piętrze dwuklatkowego budynku mieszkalnego nr 72 ....

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00042669/5

ICo 731/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                                      pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłuznika Marcin Kucharczyk ,położonej: 49-300 Brzeg, Rynek 8/1 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00042742/1 ICo 858/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się                                            pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Janina Różańska położonej: 49-300 Brzeg, Makarskiego 21/8,   dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00027920/2 syg. ICo 1147/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                            druga licytacja nieruchomości stanowiąca współność ustawowo majatkowa małżeńska dłużnika Jerzy Przędziuk i Beata Przędziuk.Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul.Długiej 45/1 na który składają się: 2 pokoje, kuchnia,...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00039245/3 syg. ICo 1181/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                        pierwsza licytacja nieruchomości    należącej do dłużnika:Jan Gabruk  lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim ul.Narutowicza 17/8 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00007849/4 ICo 1786/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się                      druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości   dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007849/4, to jest działka nr 474/17 z karty mapy 13 obrębu 4101 Lewin Brzeski w powiecie brzeskim...

Czytaj Więcej