OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU ICO 952/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się                                                 pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 49-300 Brzeg przy ul....

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00046137/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00046137/5 I co 199/19 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                                                pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Alicja Krzyszowska.Lokal mieszkalny usytuowany w Lewinie Brzeskim...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00034278/8 Ico 467/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00034278/8 Ico 467/19 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości nieruchomości położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Nowa Wieś Mała, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00040530/8

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00040530/8 Ico 93/19 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                                                       druga licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego pod adresem 49-300 Brzeg ul. Trzech Kotwic 5/4 ulokowany na 3...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00041057/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00041057/5 ICo 353/18 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-11-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się                                                              pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników Monika Lisowska i...

Czytaj Więcej