Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Mrozek

 • Kancelaria czynna:
 • poniedziałek: 7:00 – 15:30
 • wtorek – czwartek: 7:00 – 15:00
 • piątek: 7:00 – 14:30
 • Komornik przyjmuje strony we wtorki: 10:00 – 14:00
 • Zmiana adresu Kancelarii od 1.12.23 nowy adres:
 • ul. Bolesława Chrobrego 23/1, 49-300 Brzeg

Informacje o kancelarii

Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu

od 1.12.23 nowy adres:
ul. Bolesława Chrobrego 23/1, 49-300 Brzeg
EPU ID:  834
NIP: 692-209-98-95
Kliknij aby sprawdzić dojazd w Mapach Google

Rachunek bankowy

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie.

10 1600 1462 1835 3842 4000 0001 
w tytule wpłaty należy wpisać sygnaturę (KM, KMN, GKM, KMS, KMP)

Godziny pracy

 • Kancelaria czynna:
 • poniedziałek: 7:00 – 15:30
 • wtorek – czwartek: 7:00 – 15:00
 • piątek: 7:00 – 14:30
 • Komornik przyjmuje strony we wtorki: 10:00 – 14:00

Kontakt

tel.  77 416 27 14
e-mail: brzeg1@komornik.pl
ePUAP: \KomornikBrzeg1\domyslna
Kliknij numer telefonu aby się połączyć

Systemy informatyczne

Posiadamy dostęp do poniższych systemów informatycznych ułatwiających postępowania egzekucyjne.
KOMORNIKONLINE

System umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego online. W tym system: Asystent Komornika pozwala na elektroniczną wymianę pism między wierzycielem a komornikiem a tym samym zminimalizowanie kosztów korespondencji.

EPU

Składanie wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej.
Elektroniczne Postepowanie Upominawcze EPU id 834.

OGNIVO

Informacje o rachunkach bankowych dłużnika.
Dostęp abonamentowy – bez opłaty.

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Adres skrzynki e-PUAP : \KomornikBrzeg1\domyslna

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste (koszt 20 zł).

EPO

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Online pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej, numeru PESEL i adresu zamieszkania dłużnika.

OK-EKS ZUS

Elektroniczne zapytania do ZUS (koszt 45,44 zł).

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

GEO-INFO Portal

Elektroniczny dostęp do bazy danych gruntów i budynków powiatu brzeskiego czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości na obszarze  właściwości miejscowej komornika – bez opłaty.

Najnowsze licytacje

Kliknij aby zobaczyć więcej Zobacz wszystkie licytacje

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy Marcin Mrozek stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość miejscowa obejmuje:

obszar właściwości dla miasta Brzegu oraz gmin:

49-318 Skarbimierz (kliknij aby rozwinąć dokładny spis miejscowości)

(miejscowości: 49-318 Bierzów, 49-300 Brzezina, 49-300 Kopanie, 49-300 Kruszyna,49-300 Lipki, 49-318 Łukowice Brzeskie, 49-353 Małujowice, 49-300 Pawłów,49-351  Pępice, 49-300 Prędocin, 49-318 Skarbimierz,49-318  Skarbimierz Osiedle, 49-353 Zielęcice, 49-300 Zwanowice, 49-305 Żłobizna)

49-340 Lewin Brzeski

(miejscowości:49-340 Lewin Brzeski, 49-340 Błażejowice, 49-340 Borkowice – Niwa,49-340 Buszyce, 49-345 Chróścina,49-345 Golczowice, 49- 330Jasiona, 49-340 Kantorowice,49-340 Leśniczówka,49-330 Łosiów, 49-345 Mikolin, 49-340 Nowa Wieś Mała, 49-340 Oldrzyszowice, 49-340 Przecza,49-340 Ptakowice, 49-340 Raski, 49-330 Różyna, 49-340 Sarny Małe, 49-34 Skorogoszcz, 49-340 Stroszowice, 49-330 Strzelniki, 49-345 Wronów )

49-313 Lubsza

(miejscowości:49-312  Błota, 49-313  Borek, 49-315  Borucice, 49-315  Boruta, 49-314  Czepielowice, 49-312 Dobrzyń, 49-314  Garbów, Kopalina, 49-314  Kościerzyce, 49-315  Książkowice,49-312  Lednica, 49-312 Leśna Woda,49-313  Lubicz, 49-313  Lubsza, 49-315  Mąkoszyce, 49-314 Michałowice,49-313  Myśliborzyce,49-314 Nowe Kolnie, 49-313  Nowy Świat, 49-313 Piastowice, 49-314 Pisarzowice,49-315  Raciszów,49-315 Rogalice, 49-315 Roszkowice,49-313 Śmiechowice, 49-314 Stawy,49-312  Szydłowice, 49-315  Tarnowiec, 49-312  Zamcze, 49-313  Złotówka)

49-332 Olszanka

(miejscowości: 49-332 Czeska Wieś,49-332  Gierszowice, 49-332  Jankowice Wielkie, 49-330  Janów,49-332  Krzyżowice, 49-332 Michałów,49-332  Obórki, 49-332  Olszanka,49-332  Pogorzela,49-332  Przylesie)

46-090 Popielów

(miejscowości:46-090 Kaniów, 46-090 Karłowice, 46-037 Kurznie,46-037  Kuźnica Katowska, 46-090 Lubienia, 46-090 Nowe Siołkowice,46-090 Popielów,46-090 Popielowska Kolonia,46-090 Rybna, 46-090 Stare Kolnie, 46-083 Stare Siołkowice, 46-090 Stobrawa)

Przepisy

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.