OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00004909/2

ICo 1141/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się                                   pierwsza licytacja nieruchomości    we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej -udział wspólny 1/2  należący do dłużników Elżbieta Miluniec i Waldemar Miluniec.Nieruchomości położonej pod adresem  Pogorzela 33 dla której  Wydział...

Czytaj Więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00029818/8

ICo 1213/16 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2018r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się                                        pierwsza licytacja nieruchomości   położonej w Chróścinie dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00029818/8 należącej do dłużnika:Maria Lerner.W Miejscowym...

Czytaj Więcej