Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk

Kancelaria komornicza nr I w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 33,
49-300 Brzeg

tel./fax: 77 416 27 14
e-mail: brzeg1@komornik.pl

kancelaria jest czynna:
poniedziałek: godz. 7.30 – 16.30
wtorek-czwartek: godz. 7.30 – 15.30
piątek: godz. 7.30 – 14.30

komornik przyjmuje strony:
wtorek: godz. 11.00 – 14.00

Nowy numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001

EPU id 834

Czytaj Więcej

Wzory dokumentów

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

 

Czytaj Więcej

Właściwość miejscowa

Art. 8 uks : 1 Komornik działa na obszarze swojego rewiru z uwzględnieniem  art. 10

2. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzegu Maciej Kowalczyk infomuje, iż  zgodnie z art. 10 uks prowadzi egzekucje wyłącznie na obszarze swojego rewiru

Czytaj Więcej