Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk

Kancelaria komornicza w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 33,
49-300 Brzeg

tel./fax: 77 416 27 14
e-mail: brzeg1@komornik.pl

kancelaria jest czynna:
poniedziałek: godz. 7.30 – 16.30
wtorek-czwartek: godz. 7.30 – 15.30
piątek: godz. 7.30 – 14.30

komornik przyjmuje strony:
wtorek: godz. 11.00 – 14.00

nr rachunku bankowego:
PKO BP S.A. 37102036680000510200944132

EPU id 834

Czytaj Więcej

Wzory dokumentów

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Art. 799 § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Czytaj Więcej