Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk

Kancelaria komornicza w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 33,
49-300 Brzeg

tel./fax: 77 416 27 14
e-mail: brzeg1@komornik.pl

kancelaria jest czynna:
poniedziałek: godz. 7.30 – 16.30
wtorek-czwartek: godz. 7.30 – 15.30
piątek: godz. 7.30 – 14.30

komornik przyjmuje strony:
wtorek: godz. 11.00 – 14.00

nr rachunku bankowego:
PKO BP S.A. 37102036680000510200944132

EPU id 834

Czytaj Więcej

Wzory dokumentów

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Czytaj Więcej

Właściwość miejscowa

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – Dz. U. Nr 133, poz.882, ze zm.).

Czytaj Więcej